bản quyền vĩnh viễn

  1. Nguyễn Bá ĐẠI

    Event Mời tham gia hội thảo online "Nâng cao hiệu suất thiết kế cơ khí với ZWCAD Mechanical" ngày 27/10/2021

    Như các bác biết thì phần lớn các công ty sản xuất đều dùng đến CAD 2D. Tuy nhiên, một số bác cũng chỉ dùng đến các lệnh CAD 2D thông thường mà chưa ứng dụng các lệnh chuyên biệt cho cơ khí. Chính vì vậy, ZWSOFT Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo online về chủ đề này vào 9h30 ngày 27/10/2021. Nếu bác...
Back
Bên trên