Resource icon

Thanh Phong Ductwork Catalogue 2015

1. Cập nhật bản có link sản phẩm từ mục lục đến các trang, tiện cho việc xem nội dung.
2. Bản chất lượng tốt hơn, có thể in màu đóng quyển.
Mời các bạn chờ đợi phiên bản 2016 sẽ được đăng tải sau khi đã cập nhật kết quả thử nghiệm về tổn thất ma sát và các thông số kỹ thuật khác để tiện cho việc thiết kế theo thực tế sản xuất của công ty Thanh Phong.

Like chúng tôi trên facebook để theo dõi update:
https://www.facebook.com/ThanhPhongJSC

Nguyễn Văn Thương
Thanh Phong Director
0463290349
email
[email protected]
Bên trên