Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Máy nén khí Hitachi có dầu 11kw-37kw 2016-06-17

Máy nén khí Hitachi có dầu 7,5kw-37kw

 1. Nguyễn Viết Phú
  Gửi cả nhà catalog máy nén khí Hitachi .

  Thanks and Best Regards!

  Nguyễn Viết Phú ( Mr) – Sales office

  Tel : 0989 847 815

  E-mail : [email protected]

  Skype : nguyenvietphu1402
  hanhphucao142 and hanhphucao1402 like this.