Resource icon

Hướng dẫnthiết kế hệ thống HVAC - Plumping (theo SMACNA - JIS) 2016-09-21

Đây là tài liệu hướng dẫn rất cơ bản, dễ hiểu cho mọi người làm về hạng mục HVAC - Plumping. Phù hợp cho cả đối tượng thiết kế và thi công.
Biên Soạn: Nguyen Thanh Hao
Author
tranhuytuong
Downloads
3,735
Xem
3,735
First release
Last update

Ratings

3.00 star(s) 1 ratings

More resources from tranhuytuong

Latest reviews

Thanks You
tranhuytuong
tranhuytuong
Thanks bạn @tranvol
Back
Bên trên