Resource icon

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬA CHỮA ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ YORK

Mục đích.

- Để tránh bị chấn thương cho người sử dụng, cho người khác và thiệt hại tài sản cần phải tuân theo các hướng dẫn.

- Các hành động không đúng do bỏ qua hướng dẫn sẽ gây thiệt hại về sức khỏe và tài sản.

- Trước khi lắp đặt, sửa chữa các thiết bị hãy chắc chắn đã đọc các hướng dẫn để đảm bảo an toàn
http://york.com.vn/ho-tro/ho-tro-ky...t-va-sua-chua-dieu-hoa-khong-khi-york-97.html

Latest reviews

rất hay, rất hữu ích!
Back
Bên trên