Software

Kho phần mềm chuyên ngành HVACR, phần mềm đồ hoạ, hoặc các phần mềm hữu dụng khác

Top resources

Công cụ nhỏ gọn dùng để tính toán ống nước
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8,532
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,233
Updated
Revit - new family 2013-10-19
this help hvac engineer happy
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,747
Updated
Phần mềm tính toán, lựa chọn bánh xe thu hồi nhiệt (HRW)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,418
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,702
Updated
Provides state point and system psychrometric analysis for air handling units
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,019
Updated
An Electronic pipe calculator for sizing piping and calculating pressure drops
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,275
Updated
An Electronic duct calculator for sizing duct and calculating pressure drops.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,739
Updated
Convert 4.10
Phần mềm chuyển đổi đơn vị tiện lợi, không cần cài đặt
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,244
Updated
Bộ Cad Lisp cho AutoCAD để vẽ ống gió và phụ kiện
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,476
Updated
Bên trên