T
Điểm tương tác
0

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây Các bài đăng Giới thiệu

  • hàng và anh chắc chắn có hoa hồng trên mỗi sản phẩm, chưa tính tiền thuê quảng cáo). Tùy thỏa thuận của anh với doanh nghiệp là khi khách hàng click vào link mà họ cấp cho anh, hoặc click vào để mua hàng thì có mức hoa hồng riêng.
    Xem thêm: http://bit.ly/31X9Vfo
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Bên trên