teodeptrai

Hiện đang làm Project Sales Manager tại Công ty TNHH TM SX KT HBT.
Một công ty hoạt động trong ngành sản xuất, cung cấp vật tư cơ điện và thi công lắp đặt trong ngành M&E.
Địa chỉ
Thành Phố Hồ Chí Minh
Gender
Male
Occupation
Kinh Doanh Dự Án

Chữ ký

Mr Huỳnh Bá Tài , M&E Project Sale Engineer
Email: [email protected] M: 0938 422 088
Nhà cung cấp Quạt Thông gió Hàn Quốc web: www.drfan.com.vn

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 15

  [+15] Bạn nhận được 50 lượt Liked/Thích

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 2. 10

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 3. 2

  [+2] Bạn được Liked

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 4. 15

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!
 5. 1

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Bên trên