phaochidep

Website
https://phaochitrannha.com
Địa chỉ
Cụm CN-Biên Hoà, Ngọc Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
Gender
Male
Occupation
Phào chỉ trần nhà

Chữ ký

Nhà máy SX vật liệu trang trí lớn nhất VN. Chi tiết xem tại https://phaochitrannha.com

Các danh hiệu

  1. 1

    [+1] Bài viết đầu tiên

    Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Bên trên