N
Điểm tương tác
0

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây Các bài đăng Giới thiệu

  • Khi nghiên cứu các từ khóa để chạy Adwords, nhiều người quên mất việc sử dụng thêm những từ khóa phủ định. Cần nhớ luôn luôn thêm các từ khóa phủ định, bao gồm:

    Tên công ty
    Tên đối thủ của bạn
    Xem thêm: http://bit.ly/38oPE4U
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Bên trên