Recent Content by Haitoannang

  1. H

    Thảo luận Hãy giết ngay "con bò quý giá" của bạn

    HÃY GIẾT NGAY "CON BÒ QUÝ GIÁ" CỦA BẠN! (Sưu tầm) --------//---------//--------- Chuyện kể về 2 thầy trò ghé thăm 1 gia đình sống dưới mức nghèo khổ trong 1 túp lề tồi tàn. Cuộc sống của gia đình 8 người này được duy trì nhờ 1 con bò sữa. Đó là tài sản vô cùng quý báu của gia đình họ so với dân...
Bên trên