Recent Content by Đậu đậu

  1. Đ

    Reported Content: Conversation Message in 'Trợ giúp thiết bị nén nito'

    Conversation Message in 'Trợ giúp thiết bị nén nito' by alone160162 has been reported by Đậu đậu. Reason given: Content being reported:
  2. Đ

    A có thể cho e xin sđt để hỏi mua các thiết bị nén nito đúng tiêu chẩn và đảm bảo an toàn được...

    A có thể cho e xin sđt để hỏi mua các thiết bị nén nito đúng tiêu chẩn và đảm bảo an toàn được không ạ . hoặc có thể liên hệ giúp e qua sdt 0364972356 . cảm ơn a đả giúp
Bên trên